Service
GREEN
首页 产品中心 吸油烟机系列

 

L-A8007

分类:吸油烟机系列

参数:

规格配置
外形宽度:900mm
机身材质:包边纯黑钢化玻璃
控制开关:体感、触摸开关
电机配置:2x24全封电机 
产品特点:不锈钢箱体、液压开合、包边工艺、加重风轮        
        
官方指导价:1550元

产品详情